Χαρτοσακούλες – χαρτιά

Χαρτιά vegetal – kraft
Χαρτοσακούλες vegetal – kraft