Κουτί μνημόσυνου

ΚΩΔ. No Π14π  / ΔΙΑΣΤ. 13×14,5×4
ΚΩΔ. No Π14 x/π  / ΔΙΑΣΤ. 13×14,5×4

Κουτί με απλό κούμπωμα και εκτύπωση offset.