Φάκελος

ΔΙΑΣΤ. 17x12x1,5

Φάκελος κουμπωτός με εκτύπωση offset.