Τελάρα

Χαρτιά για τελάρα

16×72
25×34,5 x18h
27×37 x19h
27×45 x16h
27×45 x16h
28×48,5 x9h
23×32,5 x2,7h Μπελλής
TELARO 30×39,5×6