Μαγνητικό κουτί

ΔΙΑΣΤ. 12,5x18x7,5

Κουτί κολλητό με μαγνητικό κούμπωμα
και εκτύπωση offset.