Κουτί τροφίμων

ΚΩΔ. 13,5x16x3A  / ΔΙΑΣΤ. 13,5x16x3

Κουτί αυτόματο με παράθυρο για εσωτερικό πλαστικό σκαφάκι συροπιαστών.