Κουτί διανομής

ΚΩΔ. ΚΙΝΕΖΙΚΟ TAKE OUT  / ΔΙΑΣΤ. 11,5×1,5×6,5

Κουτί αυτόματο κωνικό
εκτύπωση offset.