Κουτί noodle

ΚΩΔ. ΡΙΖ.2  / ΔΙΑΣΤ. 7×8,5×11

Κουτί κωνικό – κουμπωτό
με εσωτερική πλασικοποίηση και εκτυπωση offset