Μερίδα φαγητού

Μερίδα φαγητού με στεγανό κούμπωμα  και διαχωριστικό
εσωτερική πλαστικοποίηση και εκτύπωση offset.
MEP.1Β ΣΤΕΓΑΝΟ1223,55,8
MEP.1ΓΣΤΕΓΑΝΟ13215
MEP.2 ΣΤΕΓΑΝΟ19,219,34,3
MEP.2k ΣΤΕΓΑΝΟ13224,5
ΜΕΡ.3ΣΤΕΓΑΝΟ18,4234,5
MEP.3kΣΤΕΓΑΝΟ12168
MEP.4kXΣΤΕΓΑΝΟ1526,77
ΜΕΡ.5 ΣΤΕΓΑΝΟ18296,5
MEP.1N ΣΤΕΓΑΝΟ1222,74,5
MEP.1Β ΣΤΕΓΑΝΟ1223,55,8
MEP.1ΓΣΤΕΓΑΝΟ13215
MEP.2ΣΤΕΓΑΝΟ19,219,34,3
MEP.2k ΣΤΕΓΑΝΟ13224,5
ΜΕΡ.3ΣΤΕΓΑΝΟ18,4234,5
MEP.3kΣΤΕΓΑΝΟ12168
MEP.4kX ΣΤΕΓΑΝΟ1526,77
ΜΕΡ.5ΣΤΕΓΑΝΟ18296,5
MEP.1NΣΤΕΓΑΝΟ1222,74,5