Κουτί πατατας

ΚΩΔ. ΠΑΤ.F2A  / ΔΙΑΣΤ. 4×8,3×12

 Κουτί πατάτας αυτόματο
με εκτύπωση offset.