Κουτί πατάτας

ΚΩΔ. ΠΑΤ.Φ3 Α  / ΔΙΑΣΤ. 3,75×7,85 x11,5

Κουτί πατάτας με αυτόματο πάτο
και εκτύπωση offset.