Κουτί noodle

Κουτί στεγανό

ΚΩΔ. ΣΑΛ.1 ΚΑ / ΔΙΑΣΤ. 12,5×12,5×7,5 ΚΩΔ. ΣΑΛ.1 MΑ / ΔΙΑΣΤ. 12,5×12,5×6 Κουτί για noodles ή ρύζι, κωνικό – αυτόματο στεγανό  με εσωτερική πλαστικοποίηση και εκτύπωση offset επικοινωνήστε μαζί μας

Κουτί noodle

Κουτί για Noodle

ΚΩΔ. ΡΙΖ.2  / ΔΙΑΣΤ. 7×8,5×11 Κουτί κωνικό – κουμπωτό με εσωτερική πλασικοποίηση και εκτυπωση offset επικοινωνήστε μαζί μας

Κουτί διανομής

Κουτί διανομής

ΚΩΔ. ΚΙΝΕΖΙΚΟ TAKE OUT  / ΔΙΑΣΤ. 11,5×1,5×6,5 Κουτί αυτόματο κωνικό εκτύπωση offset. επικοινωνήστε μαζί μας