Φάκελος

ΚΩΔ. Bijoux / ΔΙΑΣΤ. 16x16x1

Φάκελος με εκτύπωση offset.