Κουτί κυματοειδής καρφωτό

ΚΩΔ.  / ΔΙΑΣΤ. 

Κουτί κυματοειδής λευκό kraft καρφωτό.