Κουτί προβολής

ΚΩΔ. D.16×32,5   / ΔΙΑΣΤ. 16×32,5 x13

Display κουμπωτό, και εκτύπωση offset.