Ένδυση

ΚΩΔ. Π/Κ. 27x40x8,5  / ΔΙΑΣΤ. 27x40x8,5

Κουτί 2 τεμαχίων (πάτος- καπάκι) με παράθυρο 
και  εκτύπωση offset.