Κουτί κυματοειδής καρφωτό

Κουτί κυματοειδή

ΚΩΔ. KΡΠ.1  / ΔΙΑΣΤ. 26x26x19,5 Κουτί κυματοειδής καφέ kraft καρφωτό με εξωτερικό λαμινάρισμα offset επικοινωνήστε μαζί μας

Σκαφάκι κυματοειδής καρφωτό

Σκαφάκι κυματοειδή

ΚΩΔ. ΣΚ.27×35,5×6  / ΔΙΑΣΤ. 27×35,5×6 ΚΩΔ. ΣΚ.28,5×41,5×5  / ΔΙΑΣΤ. 28,5×41,5×5 Σκαφάκι κυματοειδής καρφωτό με εξωτερικό και εσωτερικό λαμινάρισμα offset και πλαστικοποίηση. επικοινωνήστε μαζί μας