Τελάρο κυματοειδής

ΚΩΔ.  / ΔΙΑΣΤ. 

Τελάρο κυματοειδή kraft καρφωτό.