Κουτί Αρτοζαχαροπλαστείου

ΚΩΔ. Νο 2ΚΒ  / ΔΙΑΣΤ. 10×13,5×7

Κουτί με απλό κούμπωμα και
καπάκι που καλύπτει όλο τον πάτο του κουτιού.