Καλλυντικά

ΚΩΔ.   / ΔΙΑΣΤ.

Κουτί συρταρωτό με παράθυρο.