Θήκη sandwich

ΚΩΔ. ΠΑΤ.Φ2Α  / ΔΙΑΣΤ. 4×8,5×12
ΚΩΔ. ΠΑΤ.Φ3Α  / ΔΙΑΣΤ. 4×8,5×11,5

Κουτί αυτόματο για Sandwich και εκτύπωση offset.