Λευκό / Λευκό

Κουτί κυματοειδής λευκό και από τις δυο όψεις