Τσάντα χάρτινη με χειρολαβή

Τσάντες με χάρτινη χειρολαβή

BROWN & WHITE
πλάτος x ύψος x βάθος
23×33 x10
25×29 x15
27×33 x10
28×41 x12
32×24 x22
32×37 x16
33×41 x12
34×43 x14