Κουτί κυματοειδής καρφωτό

ΚΩΔ. K.8,5×28,5×6  / ΔΙΑΣΤ. 8,5×28,5×6

Κουτί κυματοειδής καρφωτό
με λαμινάρισμα offset τετραχρωμία.