Φάκελος κρέπας

Φάκελος κρέπας

ΚΩΔ. KΡΠ.1x  / ΔΙΑΣΤ. 6×18,5×12,6 Φάκελος για κρέπα κουμπωτόςμε εκτύπωση offset. επικοινωνήστε μαζί μας

Φάκελος κρέπας

Φάκελος κρέπας

ΚΩΔ. KΡΠ.F3  / ΔΙΑΣΤ. 21x21x18,5 x1,5 ΚΩΔ. KΡΠ.F4  / ΔΙΑΣΤ. 26x26x23 x1,5 Φάκελος για κρέπα κουμπωτός με εκτύπωση offset. επικοινωνήστε μαζί μας

Κουτί κρέπας

Κουτί κρέπας

ΚΩΔ. KΡΠ.F1  / ΔΙΑΣΤ. 22x22x18,5 x3 ΚΩΔ. KΡΠ.F2  / ΔΙΑΣΤ. 22x22x18,5 x6 Κουτί για κρέπα κουμπωτό με εκτύπωση offset. επικοινωνήστε μαζί μας ΚΩΔ. KΡΠ.1  / ΔΙΑΣΤ. 26x26x19,5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. επικοινωνήστε μαζί μας

Κουτί κρέπας

Κουτί κρέπας

ΚΩΔ. KΡΠ.1  / ΔΙΑΣΤ. 26x26x19,5 x4ΚΩΔ. KΡΠ.2  / ΔΙΑΣΤ. 25x25x45 x4ΚΩΔ. KΡΠ.3  / ΔΙΑΣΤ. 20x20x22 x4 Κουτί για κρέπα με απλό κούμπωμα με εκτύπωση offset. επικοινωνήστε μαζί μας