Κουτί κρέπας

ΚΩΔ. KΡΠ.1  / ΔΙΑΣΤ. 26x26x19,5 x4
ΚΩΔ. KΡΠ.2  / ΔΙΑΣΤ. 25x25x45 x4
ΚΩΔ. KΡΠ.3  / ΔΙΑΣΤ. 20x20x22 x4

Κουτί για κρέπα με απλό κούμπωμα 
με εκτύπωση offset.