Πίτσα (πολύγωνο)

Κουτί κυματοειδής λευκό kraft καρφωτό.