Πίτσα (πάτος - καπάκι)

Κουτί κυματοειδής λευκό kraft καρφωτό.